Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

Dane kontaktowe
 

Stadnina Koni Białka
Białka 6, 22-300 Krasnystaw

tel. +48 82 577 12 00


e-mail: bialka@mhr.com.pl

DOJAZD:

wyznacz trasę dojazdu

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

email: ido@mhr.com.pl
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.
 5. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa w tym do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane będą archiwizowane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym, a następnie trwale usuwane .
 7. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

>

Napisz do nas wiadomość