Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Prezesa Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o.


Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Prezesa Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o.
Białka, dnia 23 czerwca 2018 r.


1. Organizator: Ludowy Klub Sportowy w Białce
Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
Stadnina Koni w Białce


2. Miejsce: Stadnina Koni Białka, Białka 22 – 300 Krasnystaw
3. Termin: w dniu 23 czerwca 2018 r.
4. Uczestnicy: Zaproszone Kluby i Sekcje Jeździeckie
5. Zgłoszenia: Termin ostateczny do dnia 20 czerwca br. (środa). Za zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych – opłata 20,00 zł


Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zawodykonne.com
W razie potrzeby podajemy kontakt do Przemysława Jankowskiego, który sporządzi list startowe. Organizator informuje, że w przypadku małej ilości zgłoszonych koni (min. 25 koni) ma prawo odwołać zawody.


7. Boksy stajnia letnia: cena 50,00 zł. za całe zawody, opłaty można dokonać w biurze zawodów w lub na konto LKS Białka: Bank Gospodarki Żywnościowej 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660


8. Opłaty : Organizacyjna: 60,00 zł. (za całe zawody od konia)
Startowa:
− LL (70cm) 15,00 zł (+ konkursy towarzyskie)
− LL (80cm) 15,00 zł (+ konkursy towarzyskie)
− LL (90cm) 15,00 zł (+ konkursy towarzyskie)
− L 20,00 zł
− P 25,00 zł
− N 35,00 zł


Startowe w całości przeznaczone jest na nagrody pieniężne lub rzeczowe.

9. Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne:

Przewodniczący komisji sędziowskiej: Krzysztof Bocian
Sędzia WZJ : Przemysław Jankowski
Sędzia : Lena Denkiewicz
Gospodarz toru : Robert Koszołko
Komisarz zawodów : Karolina Sarnecka - Sadlak
Lekarz Weterynarii : Cezary Hubert Krawczyk
Kierownik zawodów : Karolina Sarnecka – Sadlak


10. Program zawodów:
Sobota godz. 9:30
Konkurs nr 1 - kl. LL-70 cm – z trafieniem w normę czasu – reg. skoki 2017, dodatek S1
Konkurs nr 2 - kl. LL-80 cm – z trafieniem w normę czasu – reg. skoki 2017, dodatek S1
Konkurs nr 3 - kl. LL-90 cm – zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 4 - kl. L – zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 5 - kl. L - licencyjny
Konkurs nr 6 - kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerm (art. 269.5)
Konkurs nr 7 - kl. N – dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 8 - kl. N1 – dwufazowy (art. 274.5.3)


Nagrody:
Nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, flots, puchary.
Konkursy nr 1,2,3 – nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł,
Konkursy 4,6,7,8 – nagrody finansowe w wysokości: I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł.
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.


12. Sprawy organizacyjne:
Organizator zapewnia ściółkę w boksach na pierwsze ścielenie. Pasza we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie transportu na i po zawodach oraz w trakcie uczestnictwa w nich. Zaleca się ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Propozycje zatwierdzone warunkowo przez LZJ Lublin w dniu 12.06.2018r.

Prezes LZJ
Wojciech Jachymek


Kodeks postępowania z koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.


II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.


III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.


IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.


V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

>>> Powrót do listy aktualności