Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

XXX WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ BIAŁKA 2020

XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej

organizatorzy:

 

Zapraszają do udziału w XXX Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej (B – Nat.), który odbędzie się w dniach 04 – 05 lipca  (sobota-niedziela) 2020 r. na terenie Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Krakowie Stadnina Koni Białka

 

Warunki udziału:

Zgłoszenia koni do Pokazu należy przesyłać wraz z listą kontrolną koni na adres e-mail: zgloszenia2020@o2.pl lub listownie na adres:

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
Stadnina Koni Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku

Wpisowe

Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł.

Wprowadza się opłatę za boks w wysokości:

Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce:

 

Program Pokazu:

Sobota (04 lipca)

Niedziela (05 lipca)

 

10. Warunki weterynaryjne

  1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać Paszport z wpisem potwierdzającym aktualność szczepień przeciw grypie koni (ważność szczepień upływa po 6 miesiącach).
  2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.
  3. 3.    Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SK Białka.

Uwaga

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren SK Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją na temat szczepień zamieszczoną pod warunkami.

11. Warunki techniczne

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Flos przewidziane są dla koni, które zajmą miejsca od I do V w klasie.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Dla złotych medalistów (czempionów klaczy i ogierów młodszych) – przewidziane są nagrody finansowe ufundowane przez Polski Związek Hodowców Koni Arabskich,

Nagroda specjalna ufundowane przez PZHKA dla najwyżej ocenionych koni w kategoriach: ogierki roczne, klaczki roczne, ogiery młodsze oraz klacze młodsze.

 

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

 

*W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących regulacji Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa lub odwołania Pokazu.

____________________________________

Rezerwacja miejsca przy stoliku - na okres czempionatu, pod namiotem, z obsługą


Warunki rezerwacji:
• Namiot VIP – stolik 6 osobowy:
W ramach oferty: serwis kawowy, napoje , drobne przekąski, lunch
o rezerwacja i wniesienie opłaty do 26 czerwca - 400 zł od osoby /2 dni
o rezerwacja w późniejszym terminie – 450 zł od osoby (200 zł za jeden dzień), o ile będą wolne miejsca.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
*DZIECI DO LAT 12 – opłata 50 %
Pakiet reklamowy (katalog i plac)
• Pakiet nr 1 – reklama A4 + baner - 1500 zł
• Pakiet nr 2 – reklama A5 + baner - 1000 zł
• Pakiet nr 3 – reklama A4 - 1200 zł
• Pakiet nr 4 – reklama A5 - 700 zł
• Pakiet nr 5 – baner - 300 zł
zapisy w Biurze Pokazu pod numerem telefonu (82) 577-12-00 lub e-mail czempionat arabski: zgloszenia2020@o2.pl


Wpłaty na konto: Ludowy Klub Sportowy w Białce


• Bank BGŻ BNP Paribas SA: 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660 z dopiskiem rezerwacja stolika, nazwisko, ilość osób, nr pakietu reklamowego.

>>> Powrót do listy aktualności