Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

XXVII WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI ARABSKICH

 

XXVII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej

03-04 czerwca 2017

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

STADO OGIERÓW W BIAŁCE - STADNINA KONI ARABSKICH

LUDOWY KLUB SPORTOWY BIAŁKA 

Zapraszają do zgłoszenia koni do Pokazu

 

Zgłoszenia koni należy przesyłać wraz z listą kontrolną na adres:

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
ZHP Stado Ogierów Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: zgloszenia2017@o2.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku

 

Program Pokazu:

Sobota (3 czerwca)

Niedziela (4 czerwca)

 

Zgłoszenia i wpisowe:

Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł.

Wprowadza się opłatę za boks w wysokości:

Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce

Formularz zgłoszeniowy:  plik PDF - », plik .doc- »

Lista kontrolna  plik PDF - », plik .doc- »

Oferta dodatkowa plik PDF - »

Uwagi

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz w Białce. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii lub kierownika Okręgowego ZHK.

Dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB:

 

Dodatkowa informacja na temat szczepień

Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

a) szczepienie podstawowe:

b) szczepienie przypominające:

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni. plik pdf -»

>>> Powrót do listy aktualności