Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

XXVII WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI ARABSKICH

XXVII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej

 

pod honorowym patronatem

Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego

 

WARUNKI UDZIAŁU

1. Nazwa imprezy

2. Termin i miejsce

3. Organizatorzy

4. Sędziowie – Pokazy Koni Czystej Krwi Arabskiej

5. Komisja Dyscyplinarna

6. Steward w ringu

7. Prowadzenie

8. Sekretariat

9. Program Pokazu

Sobota (3 czerwca)

Niedziela (4 czerwca)

10. Warunki weterynaryjne

  1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać Paszport z wpisem potwierdzającym aktualność szczepień przeciw grypie koni (ważność szczepień upływa po 6 miesiącach).
  2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.
  3. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją na temat szczepień zamieszczoną pod warunkami.

 

11. Warunki techniczne

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Flos przewidziane są dla koni, które zajmą miejsca od I do V w klasie.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

14. Finały

- koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów

- koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty

- koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty

- koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty

- koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt

- koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów

- koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty

- koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty

- koń nominowany do IV miejsca w Top Five – 2 punkty

- koń nominowany do V miejsca w Top Five – 1 punkt

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do Pokazu należy przesyłać wraz z listą kontrolną koni na adres:

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie
ZHP Stado Ogierów Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: zgloszenia2017@o2.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłoszonych koni, co ułatwi weryfikację odbioru zgłoszeń. Do pobrania:

Zalecamy użycie pliku PDF lub odt (do otwarcia za pomocą programu Open Office Writer lub Libre Office Writer). Plik doc najlepiej otwierać wyłącznie za pomocą programu MS Word.

Uwagi

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją w tej sprawie zamieszczoną pod warunkami.

16. Wpisowe

Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł.

Wprowadza się opłatę za boks w wysokości:

Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce:


Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

 

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz w Białce. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii lub kierownika Okręgowego ZHK.

Dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB:

Dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB:

Dodatkowa informacja na temat szczepień

Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

a) szczepienie podstawowe:

b) szczepienie przypominające:

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ (link) jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

 

Publikacja: 05.04.2017.

>>> Powrót do listy aktualności