Stadnina Koni
tel. +48 82 577 12 00, e-mail: bialka@mhr.com.pl

PRZETARG NA SPRZEDAŻ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

Przetarg na sprzedaż koni czystej krwi arabskiej – Białka 2017


21 stycznia (sobota) 2017, godz. 10:00


Stado Ogierów w Białce – Stadnina Koni Arabskich Białka proponuje sprzedaż w drodze przetargu 22 koni czystej krwi arabskiej. W ofercie przetargowej pojawi się duża stawka perspektywicznych ogierów, klaczy z dobrymi rokowaniami hodowlanymi oraz wałachy. Niewątpliwie najciekawszą propozycją w stawce będzie ogier Cefir oo, c. gn, 2011, Eryks – Celina/Metropolis NA. Czempion Polski Ogierów  Starszych (2015), Wiceczempion Warszawskiego Pokazu Ogierów Starszych (2015), Top Five Wiosennego Pokazu Młodzieży.


Ogier czystej krwi arabskiej:


1.    og. Cefir         oo    c.gn.    2011    Eryks – Celina/Metropolis NA     

Czempion Polski Ogierów Starszych (2015), Wiceczempion Warszawskiego Pokazu Arabia-Polska Ogierów Starszych (2015), Wiceczempion Warszawskiego Pokazu Arabia-Polska Ogierów Młodszych (2014), Top Five Czempionatu Polski Ogierów Młodszych (2015), Top Five Wiosennego Pokazu Młodzieży Ogierów Młodszych (2014).

Wymiary: 155-177-18.25 cm

Klacze czystej krwi arabskiej:


1.    kl. Elija    oo    siwa    2014    Haytham Albadeia – Eleteria/Piaff
wymiary: 151-171-17,25        dokładna data ur.: 19.02.2014

       
2.    kl. Hafira    oo    siwa    2014    Fire Fighter – Hulala/Pamir
wymiary: 154-188-18,0        dokładna data ur.: 15.02.2014 

           
3.    kl. Netta    oo    siwa    2014    Lawrence El Gazal – Nulla/Celsjusz
wymiary: 150-179-17,5        dokładna data ur.: 05.05.2014

    
Młode ogierki czystej krwi arabskiej: 

 
1.    og. Cel    oo    gn.    2014    Lawrence El Gazal – Carina/Pesal
wymiary: 155-166-18,5         dokładna data ur.: 27.04.2014   

     
2.    og.Efiron    oo    siwa    2014    Haytham Albadeia – Efira/Pegasus
wymiary: 148-173-18,0         dokładna data ur.: 27.02.2014


3.    og. Ekteon    oo    siwa    2014    Haytham Albadeia – Eklera/Ecaho
wymiary: 150-177-18,5         dokładna data ur.: 01.01.2014


4.    og. Elidion    oo    siwa    2014    Esparto – Elidia/Pegasus        
wymiary: 146-169-18,5        dokładna data ur.: 03.03.2014


5.    og. Emikon    oo    gn.    2014    Psytadel – Esmeta/Ekstern
wymiary: 152-177-18,5        dokładna data ur.: 20.05.2014    

        
6.    og. Estril    oo    gn.    2014    Fire Figheter – Estufa/Piaff         
wymiary: 154-180-19          dokładna data ur.: 06.01.2014


7.    og. Eutorio    oo    kaszt.    2014    Vitorio TO – Euspira/Gazal Al Shaqab
wymiary: 150-170-18,5        dokładna data ur.: 09.05.2014  

     
8.    og. Neferi    oo    siwa    2014    Esparto – Nefertari/Piaff
wymiary: 149-170-18,5        dokładna data ur.: 01.02.2014

            
9.    og. Milet     oo    siwa    2014    Lawrence El Gazal – Milsza/Celsjusz
wymiary: 152-173-18,5        dokładna data ur.: 05.05.2014    

    
10.    og. Pelrus     oo    gn.    2014    Lawrence El Gazal – Pelmira/Esparto
wymiary: 150-170-17,75       dokładna data ur.: 26.03.2014  

     
11.    og. Perfin    oo    siwa    2014     Vitorio TO – Perfirka/Gazal Al Shaqab    
wymiary: 152-169-18,0        dokładna data ur.: 30.04.2014 

       
12.    og. Celmin     oo    gn.    2014    Lawrence El Gazal – Celma/Esparto
wymiary: 144-167-17,0        dokładna data ur.: 07.04.2014  

       
13.    og. Evim    oo    siwa    2014    Haytham Albadeia – Everia/Ararat    
wymiary: 155-176-18,5        dokładna data ur.: 11.02.2014

Wałach czystej krwi arabskiej:

1.    wał Ezeus    oo    siwy    2013    Fire Fighter-Ezygona/Piaff    
wymiary: 145-170-17,75                


2.    wał. Constans     oo    siwa    2011    Eryks – Constanza/Perseusz
wymiary: 151-178-18,5        


3.    wał. Esert     oo    siwa    2010    Esparto – Euskoma/Ararat        
wymiary: 151-176-18,25      

 
4.    wał. Perrero    oo    siwa    2011    Esparto – Perra/Ararat            
wymiary: 150-172-18,5     

   
5.    wał. Estymat    oo    siwa    2013    LVA Maximus – Esmeta/Ekstern    
wymiary: 152-166-18,5   


Warunki przetargu:


1.    Organizatorem przetargu na sprzedaż koni jest Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. (adres : 30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4) Oddział w Zamościu (adres : 22-400 Zamość, ulica Kilińskiego 80), zwana w treści warunków przetargu Stadem Ogierów. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa.


2.    Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.


3.    Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 10:00 w Zakładzie Hodowlano-Produkcyjnym Stado Ogierów Białka  (adres : Białka, 22-300 Krasnystaw).


4.    Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne postepowanie przetargowe według zasad określonych w niniejszych warunkach przetargu.


5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 200 EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu.

Wpłata wadium następuje na konto bankowe:

w PLN 55 2030 0045 1110 0000 0085 9020 BGŻ S.A. Zamość,

w EURO 35 2030 0045 3110 0000 0003 7700 BGŻ S.A. Zamość

lub w kasie Stada Ogierów. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu.


6.    Przetarg odbywa się w systemie tzw. „cichej sprzedaż”(silent sale). Oferty przyjmowane będą na specjalnych formularzach przygotowanych przez komisję przetargową zawierających imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia i proponowaną cenę oraz datę przetargu. Do przetargu będą dopuszczeni także oferenci, którzy prześlą ofertę faksem, poczta lub e-mailem, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie w/w danych oraz przesłania potwierdzenia wpłaty wadium. Niezależnie od formy złożenia ofert, do przetargu będą dopuszczone oferty złożone do czasu rozpoczęcia danego przetargu.


7.    Otwarcie ofert w dniu przetargu następuje dwukrotnie – o godzinach 11:00 i 11:30.
Aktualne wyniki przetargu umieszczane będą na tablicy. Drugie otwarcie ofert (o godz.11:30) jest ostateczne.


8.    Bezpośrednio po zakończeniu drugiej licytacji pisemnej odbywa się licytacja ustna koni niesprzedanych w licytacjach pisemnych.


9.    Przed przetargiem komisja przetargowa ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego konia zgłoszonego do danego przetargu. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Zarząd Spółki Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.


10.    Nabywca konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została osiągnięta cena rezerwowa. W przypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta, Stado Ogierów ma prawo po ostatecznym, drugim otwarciu ofert, przeprowadzić publiczną ustną dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja uzna, że oferowana cena jest zadowalająca.
Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału Spółki pod firmą: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. Oddział w Zamościu.

Dane rejestrowe i kontaktowe Spółki

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4
Te. (12) 633 68 22 (23), fax (12) 633 02 25

e-mail: nasiona@hbp.pl ; www.hbp.pl
NIP 675-10-00-015, KRS 0000030972


Dane kontaktowe  Stada Ogierów
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Oddział w Zamościu
Zakład Hodowlano Produkcyjny Stado Ogierów Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 577 12 00, (82) 577 12 01
e-mail : bialka@hbp.pl, office@bialka.arabians.pl;

>>> Powrót do listy aktualności